KIDS CREATIVE DRAMA LESSONS

One of the foremost focuses of İnci’s professional career has been planning and implementing Kids Programmes.

 

İnci has done much research into the influence of creative thinking and visually entertaining education on the development of children's personalities at different stages of their lives.  She has then implemented that knowledge in her creative work.  She always aims to do her utmost to help the younger generation to find themselves, and recognize their own unique personalities.

 

THESE LESSONS:

Help children to develop their creative thinking and imagination.

 

Encourage children to research and look for answers to their numerous questions.

 

Have a huge impact on developing children's creativity.

 

Encourage children not to give up on anything and stay true to their own character and principles.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA DERSLERİ

Çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine yaptığım tüm çalışamalar bana gösterdi ki oyun , bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir.

“Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal  iletişimini  güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Çocukların yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır. Hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanımasını sağlar. Kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır. Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasını ve hissetmesini sağlar ve empati duygusunu geliştirir. Başkalarıyla olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder. Kendini ifade etmeyi, eleştirmeyi ve fark etmeyi sağlar. Bedenin sınırlarını keşfetmeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar. Duygularını fark etmesini, hissettiklerini ifade edebilmesini sağlayarak, oyunlar ve doğaçlamalarla duygularını bir şekilde boşaltabilir.

 

Dört temel dil becerisini (konuşma , dinleme, okuma , yazma) geliştirerek, dilin kullanım alanlarını ve kalitesini artırır. “Yaratıcı Drama” derslerimde  birçok farklı oyun ve sanatsal aktivitelere  yer veriyorum. Bir gelişim-değişim oluşabilmesi için en az 13 haftalık bir süreç gerektiğini de hatırlatmak isterim.