ADULT CREATIVE DRAMA

The Adult Creative Drama programme is an entertaining personal development programme using basic acting methods. 

 

Our Objectives;

To explore the boundaries of our creativity.

Consolidate and boost our confidence.

Increase our concentration.

Improve our skills of self-expression.

Make ourselves understood.

Strengthen our communication skills.

Improve breath and body awareness.

YETİŞKİNLER İÇİN DRAMA

Oyunculuğun temel metodlarından faydalanılarak oluşturulan eğlenceli bir kişisel gelişim programıdır.

Hedeflerimiz;

Yaratıcılığımızın sınırlarını keşfetmek,

özgüvenimizi  pekiştirmek

konsantrasyonumuzu  arttırmak

ifade becerilerimizi geliştirmek

kendimizi doğru anlaşılır kılmak

iletişimimizi güçlendirmek

nefes ve beden farkındalığı